Adobe Acrobat Reader DC

Rozpowszechnianie darmowego programu Adobe Acrobat Reader DC w przedsiębiorstwie, dołączanie go do zawartości płyty CD lub instalowanie na komputerze

Oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC jest dostępne do rozpowszechniania dla większej liczby użytkowników. Może być wdrażane w organizacjach, udostępniane na nośnikach fizycznych (takich jak płyty CD lub DVD) oraz dołączane do komputerów.

Dowiedz się więcej o rozpowszechnianiu programu Adobe Acrobat Reader DC.