Adobe Flash Player 28

Distribuera Adobe® Flash® Player

Adobe Flash Player är tillgängligt för distribution och användning i fleranvändarinstallationer. Detta innebär till exempel distribution till datorerna på en avdelning eller ett företag, eller på fasta medier med programvara eller multimediematerial.

Läs mer om att distribuera Adobe Flash Player*