Adobe Flash Player 32

Distribute Adobe® Flash® Player

Program Adobe Flash Player jest dostępny do dystrybucji i zezwala się na jego używanie w instalacjach przeznaczonych dla więcej niż jednego użytkownika. Dotyczy to na przykład dystrybucji na wszystkie stanowiska robocze w obrębie działu lub organizacji użytkownika bądź udostępnianie na nośnikach stałych zawierających oprogramowanie lub materiały multimedialne użytkownika.

Dowiedz się więcej na temat dystrybucji programu Adobe Flash Player*